Meny

Meny

Flomvern av landskap

Flomsikring av elvebredder, kaianlegg, kraftverk og annetDemonterbart flomvern for landskap og større installasjoner

Systemer for rask opp- og nedmontering ved fare for oversømmelser


Flyttbare flomvernanlegg

Systemer der fundamentering blir uforholdsmessig dyrt, og der hyppigheten for flom ikke er like stor.


Permanente anlegg

Systemer for bruk der det er hyppig fare for flom eller bølger, og som krever ekstra beskyttelse.