Meny

Meny

Løft / forankring

Produkter for innstøpning. Benyttes som løfteanordning eller forankring.Heisekroker

Løftekrok for innstøpning i sjakt. Benyttes til montasje av heis.


Løfteskruer

Løfteskrue for innstøpning. Benyttes som løfteanordning eller forankring.


Vajerløft

Vajerløft for innstøpning. Benyttes som løfteanordning eller forankring.


Øyebolter og muttere

Løftebolt og løftemuttere for innstøpning. Benyttes som løfteanordning eller forankring.